بایگانی‌های حوادث - تدبیر تازه
كارهای بزرگ تنها از مردان بزرگ ساخته است و مردان هنگامی بزرگ می شوند كه بخواهند. (شارل دوگل)
۱۳۹۷/۷/۲۸
» آرشیو دسته: حوادث