وقتی میخوای رژیم بگیری، ولی نمیشه!
وقتی میخوای رژیم بگیری، ولی نمیشه!
 پنج‌شنبه - 30 آوریل 2020 |   بدون نظر 

همیشه رژیم گرفتن کار سختی بوده مخصوصا تو روزای قرنطینه. این انیمیشن شرح حالی از این روز‌های ماست.


ارسال دیدگاه