برداشت طلای قرمز در روستاهای کردستان
 یکشنبه - ۱۹ آبان ۱۳۹۸ |   بدون نظر 

«طیب قادرمرزی » 35ساله اهل روستای قادرمرز توابع شهرستان دهگلان استان کردستان، شش سال مشغول به تولید زعفران و فروش در سطح استان و کشورهای اطراف است. او به شیوه سنتی کاشت و برداشت زعفران توانسته به طور مستقیم برای 10 نفر شغل ایجاد کند.

گالری تصاویر مشابه
ارسال دیدگاه