تدبیر تازه -
انسان ها شکست نمیخورند بلکه تنها تلاش کردن شان را متوقف می سازند (ارنست همینگوی)
۱۳۹۷/۸/۱
مطالب بیشتر
مطالب بیشتر
مطالب بیشتر