انسان ها شکست نمیخورند بلکه تنها تلاش کردن شان را متوقف می سازند(ارنست همینگوی)
۱۳۹۸/۸/۲۴
مطالب بیشتر
مطالب بیشتر
مطالب بیشتر
مطالب بیشتر